Östgöta Trädgårdshall

Ort: 
Linköping
Verksamhet: 
Distribuerar blommor och grönt till butiker i Östergötland och omgivande landskap.
Uppdrag till Assist: 
Leankartläggning, Layoutoptimering och Ordning och Reda med 5S

Genom en kartläggning av arbetet i blomhallen med Lean-perspektiv föreslog Assist.nu en strategi att utveckla verksamheten i åtta steg.

Det första innebar en optimering av layouten. Assist.nu byggde en modell i skala 1:50. All personal (15 personer) deltog i två grupper att processa fram ett nytt layoutförslag.

Samtidigt påbörjades ett 5S-arbete där tre arbetsgrupper sorterar, strukturerar och städar sina arbetsormråden för att därefter standardisera rutinerna och slutligen ledningen ser till att rutinerna följs och utvecklas.

Några steg kräver experthjälp medan andra kommer man att klara själva.