Affärschef Thomas Palmér, Östgöta Trädgårdshall

Både våra kunder och personalen gillar skarpt blomsteravdelningens nya layoutlösning! Med enkla medel har arbetet blivit både lättare och effektivare och miljön attraktivare. Assist.nu hjälpte oss att hitta lösningarna. I modellen av lokalerna i skala 1:50 kunde all personal delta i processen att ta fram ett nytt arbetssätt och alla kom till tals. Speciellt gillar jag att kundflödet nu har separerats från det ordinarie plockflödet – mindre krockar och störningar och bättre kundservice. Och så har vi fått hjälp med att 5S:a!

Assist.nu har servat oss med både analyser, idéer och metoder som vi inte hade kunnat komma på själva. Och snabbt har det gått.

Affärschef Thomas Palmér