Anders Wallberg

Anders Wallberg - Säker Produktion AB, Stockholm

wallberg@assist.nu

 

 
  • Civilingenjör. KTH -maskinkonstruktion
  • Konsult sedan 1988
    1998 - Startar konsult-gruppen Assist.nu samt Säker Produktion AB

1988 - 1998 Ifa produktionsutveckling AB. Delägare och seniorkonsult. VD under två år. Produktions- och organisationsutveckling. Säkerhetsanalyser och CE-märkning

1977 - 1988 Industrinära forskning och utveckling vid Arbetsmiljölaboratoriet vid KTH. Arbetsmiljö, riskanalys och organisationsutveckling

1974 - 1977 Utvecklingsingenjör vid Arbetarskyddstyrelsen med inriktning silikosbekämpning

 

Många års arbete med utvecklings- och konsultarbete inom industrin har gett Anders en bred erfarenhet av olika organisationers styrkor och svagheter. Grundläggande för alla företag är att skapa en robust stabil produktion genom tillförlitlig teknik och säkerhet för medarbetarna. I de flesta företag finns en stor potential att öks säkerheten genom utveckling av ledarskapet, systematiskt förbättringsarbete och bred delaktighet i analys- och idéarbete. Det är utifrån denna insikt som Anders hjälper företag att med olika systematiska metoder bygga upp en konkurrenskraftig robust produktion. Anders har skaffat sig specialkompetens inom underhålls- och säkerhetsfrågor och kan hjälpa företag till en alltmer störningsfri produktion. Metodik för Ständiga Förbättringar har visat sig mycket bra att använda i dessa situationer. Behöver ni göra en riskanalys eller CE.märkning är Anders rätte mannen. Anders har utvecklat den numera brett accepterade ASA-metoden "Arbetssäkerhetsanalys" som han både tillämpar och utbildar i.

Säker Produktion AB - Stockholm

 Säker Produktion AB säkerställer och effektiviserar produktionen exempelvis genom att utveckla en effektivare underhållsorganisation och få igång ständiga förbättringar. Säker Produktion hjälper er att utveckla personsäkerheten, arbetsmiljön och är experter på riskanalyser och CE-certifiering.

Genom Henrik Elinder, med haveriutredningar inom civilt flyg som specialkompetens, har vi en unik kompetens i att utreda och följa upp större olyckor och katastrofer även på industriella områden.

Vi genomför gärna utvecklingsprojekt, utbildningar och större eller mindre utredningsuppdrag inom dessa områden.

Anders Wallberg och Henrik Elinder är seniorkonsulter vid Säker Produktion AB.

   

Assist.nu
Säker produktion AB
Dymlingsgränd 10
129 30 HÄGERSTEN

Telefon: 0703-26 32 23

e-mail: wallberg@assist.nu

 

 

Karta

Javascript is required to view this map.