Business Coaching i Ryssland

Nu är 4:e projektet igång! Denna gång i Omsk i Ryssland. Torgny Veibäck är svensk projektledare. Det handlar om att svenska företagare, och nu också amerikanska, blir coacher på volontärbasis för ryska entreprenörer med drogmissbruksbakgrund. De som blivit befriade från missbruket, startat ett nytt liv och visat att de har förutsättningar att driva ett framgångsrikt företag kan ingå i de treåriga projekten.

Kan dessa företagare lyckas och deras företag växa kan de bli goda föredömen och goda arbetsgivare för andra fd drogmissbrukare. Det långsiktiga målet är att skapa nätverk av företagare med en sund företagskultur som kan påverka det ryska lokalsamhället i rätt riktning.

Equmeniakyrkan i Sverige är huvudman för Business Coaching programmet. Läs mer på bloggen coachningiryssland.wordpress.com