Carpenter Powder Products AB

Ort: 
Torshälla
Verksamhet: 
Tillverkning av stålpulver
Uppdrag till Assist: 
Skapa förutsättningar för effektivare arbetssätt när verksamheten byggs ut för dubblad produktion.

Carpenter Powder Products i Torshälla investerar i en ny "atomisator" för att kunna dubbla sin produktion av stålpulver. Samtidigt bygger man ett helt nytt laboratorie för "on line" kvalitetskontroll av produkterna. Frågan var: "Hur skall lokaler och layout utformas för att ge optimala förutsättningar för personalen att göra ett kvalitetsarbete effektivt och säkert, med bra arbetsmiljö, kommunikation, samarbete och logistik?"  

Assist.nu kartlade först arbetet både i laboratoriet och på gjutplanet. Önskemål över vad som skall uppnås systematiserades till kriterier och förslag. Assist.nu byggde en modell i skala 1:50 över de tilltänkta lokalerna som olika förslag kunde visas och bearbetas i ett antal workshopar. Alla skiftlag involverades både i kartläggningen och i workshoparna för att få in så mycket synpunkter och erfarenheter som möjligt och ge en verklig delaktighet från all berörd produktions-, lednings- och specialistpersonal.