Arbetsplatsutformning

Mjölby kommun

Ort: 
Mjölby
Verksamhet: 
Kommunal service och utförarverksamhet.
Uppdrag till Assist: 
Effektivisering av olika service och utförarverksamheter.

Senaste uppdrag:

• IT-avdelningens verksamhet och lokalbehov (2007)

• Post- och Reproavdelningens arbetssätt och lokaldisponering (2003).

Tidigare också:

• Räddningstjänstens lokalisering och samverkansmöjligheter 

• Service och entreprenadkontorets organisation och lokaler

• Arbetssätt och lokalutformning för Dackeskolans Industriprogram, Elprogram och Fordonsprogram.

Duroc Rail AB

Ort: 
Luleå
Verksamhet: 
Underhåll av järnvägshjul till olika järnvägsoperatörer
Uppdrag till Assist: 
Stödja uppbyggnaden av en ny rationell verkstad för underhåll av järnvägshjul.

Assist.nu stödjer sedan hösten 2011 arbetet med planering och uppbyggnad av den ny verkstad för underhåll av järnvägshjul. Fokus har hittills legat på analys av olika layoutalternativ, analys av olika flödesscenarier, liksom på att ta fram ett antal lean-baserade tumregler för styrningen av flödet.

Westinghouse Electric Sweden AB

Ort: 
Västerås
Verksamhet: 
Leverantör av bränsle till kärnkraftsindustrin.
Uppdrag till Assist: 
Stödja en successiv effektivisering av produktionen för dubblad produktion.

Det första uppdraget, som Assist.nu genomfördes under vintern 2007-8, var att utreda hur till­verkningsvolymen kunde fördubblas inom 5 år framförallt genom effektivisering av produktionen. Därefter har olika förslag detaljprojekterats och genomförts successivt. Assist.nu har bistått med att ta fram förslag för effektivare logistik, arbetsorganisation och arbetsmetoder. I workshopar med berörda operatörer, specialister och chefer har förslagen utvecklats.

Duroc Engineering AB

Ort: 
Luleå
Verksamhet: 
Ytbeläggning av axlar, hjul mm genom laser- och plasmasprutning.
Uppdrag till Assist: 
Att stödja Duroc Engineering att bygga upp och utveckla en modern och effektiv produktion vid de nya verkstäderna i Luleå med utgångspunkt från Lean-principer

Assist.nu har stött uppbygnaden av der nya Duroc Engineering sedan 2010. I ett första steg flyttades den verksamhet man hade i Umeå och sammanfördes med den befintliga i Luleå i nya lokaler. Assist bidrog framför allt med utarbetandet av en rationell layout med effektiva flöden utifrån Leanprinciper och med olika scenarier för hur produktionen succesivt skulle kunna utvecklas. I en andra etapp stödjer Assist utformningen och planeringen av en helt ny produktionsavdelning för ytbeläggning av stora och tunga objekt.

Prenumerera på innehåll