CE-märkning

Outokumpu Stainless AB

Ort: 
Torshälla
Verksamhet: 
Valsning och efterbearbetning av rostfria tunna breda band.
Uppdrag till Assist: 
Utveckling av säkerhetsarbetet

Assist.nu har under många år utfört uppdrag åt Outokumpu i Torshälla. Det handlar framförallt om löpande stöd till säkerhetsarbetet samt med Riskanalyser och CE-märkning på olika avdelningar. Assist.nu har bl.a. utvecklat system för ”bryt- och lås” samt system för periodiskt till­synsarbete av säkerhetskritiska anläggningsdelar. 

Outokumpu Stainless AB

Ort: 
Degerfors
Verksamhet: 
Valsning och efterbehandling av rostfri grovplåt.
Uppdrag till Assist: 
Förbättra säkerhet och arbetsmiljö, speciellt luftmiljön. Riskanalyser, CE-märkning

Assist.nu har under många år utfört uppdrag åt Outokumpu. Några exempel är ut­formning av arbetsplatser och ventilation vid betbad, valsslipning, götvalsverk och syrahus. Riskanalyser och CE-märkning av utrustning på olika avdelningar.

Prenumerera på innehåll