Layoututveckling

Östgöta Trädgårdshall

Ort: 
Linköping
Verksamhet: 
Distribuerar blommor och grönt till butiker i Östergötland och omgivande landskap.
Uppdrag till Assist: 
Leankartläggning, Layoutoptimering och Ordning och Reda med 5S

Genom en kartläggning av arbetet i blomhallen med Lean-perspektiv föreslog Assist.nu en strategi att utveckla verksamheten i åtta steg.

Det första innebar en optimering av layouten. Assist.nu byggde en modell i skala 1:50. All personal (15 personer) deltog i två grupper att processa fram ett nytt layoutförslag.

Sura Magnets AB

Ort: 
Söderköping
Verksamhet: 
Stor tillverkare av formsprutade magneter i både i automatiserade produktionsceller och traditionell tillverkning. Egen verktygsverkstad.
Uppdrag till Assist: 
Ordning och reda genom 5S i hela företaget. Introducera avvikelsehantering. Utveckla en ny layout inför flyttning till nya lokaler.

Under våren 2012 arbetade Assist med "ordning och reda" genom att introducera 5S-metodik. Enligt planen skall uppdraget slutföras under året.

I ett parallellt projekt introducerades "avvikelsehantering" med utgångspunkt i en av de automatiserade produktionscellerna. Assist stödjer arbetet fortgående med både metodik och praktisk problemlösning.

ebm-papst

Ort: 
Järfälla och Skinnskatteberg
Verksamhet: 
Från lagret i Stockholm säljer och distribuerar man ventilationsprodukter till hela Norden. Här sker montering och packning medan detaljtillverkningen sker i Skinnskatteberg. Verksamheten växer och behovet av effektivisering har blivit akut.
Uppdrag till Assist: 
Effektivisera lagerlogistiken och införa lean produktion. Ordning och Reda genom 5S.

Under vintern 2011 fick Assist.nu uppdraget att kartlägga flödena och analyserade verksamheten ur ett lean-perspektiv. Alternativa layoutförslag utarbetades i workshopar med personal och ledning. En modell i skala 1:100 över lagret byggdes för att skapa delaktighet i utvecklingsprocessen. Ett utvecklingsprogram utarbetats. 

Prenumerera på innehåll