Målstyrning / Nyckeltal

Equmeniakyrkan: Business Coaching

Ort: 
Ryssland
Verksamhet: 
Småföretag i Ryssland i olika branscher
Uppdrag till Assist: 
Projektledarskap för Business Coaching-programmet: Rekrytera svenska coacher, starta nya projekt, arrangera studiebesök i Sverige, hålla seminarier i Ryssland, utvärdera projekten.

Business Coaching-programmet är ett samarbete mellan Equmeninakyrkan i Sverige, the "Russian Church of Evangelical Christian Faith" i Ryssland och sedan hösten 2014 även the "Evangelical Covenent Church" i USA. Målgruppen är entreprenörer med drogmissbruksbakgrund som startat småföretag efter att de blivit fria från droger i kyrkans behandlingshem. Syftet är att stödja dem i att utveckla sina företag och även kunna anställa fler fd drogmissbrukare eller andra utsatta personer.

Tranås Kommun

Ort: 
Tranås
Verksamhet: 
Kommunal verksamhet
Uppdrag till Assist: 
Ge verktyg och träning i att göra målkedjor och utbildning i att sätta tydliga, enkla, mätbara och utmanande mål.

Kommunen använder sig sedan flera år av sk Balanserade Styrkort för att följa upp att alla verksamheter styr mot kommunens övergripande mål. För att få bättre mål och styrning skräddarsydde assist.nu en utbildning för alla kommunens ca 75 chefer i att sätta mål som bättre uppfyller komunens övergripande mål och samtidigt är motiverande att arbeta med. 

Prenumerera på innehåll