Arbetsmiljö

Arbetsanpassad Ventilation

Vid manuella bearbetningsprocesser som svetsning, slipning etc med svåra luftföroreningar som kvartsdamm, svetsrök, isocyanat etc går det normalt inte att kapsla in källan. Ventilationskonsulter tillgriper ofta punktutsug som lösning. Dessa är sällan tillräckligt effektiva för att operatören skall kunna undvika andningsmask eller för att inte omgivande arbetsplatser skall bli utsatta för förorening. 

Assist.nu har utvecklat ett koncept att styra föroreningars spridning ”Arbetsanpassad Ventilation” som möjliggör att även svårt förorenande arbeten kan utföras utan att störa omgivningen. Rätt använt kan man också slippa personligt skydd, minska filterkostnader och även minska utsläppen till yttre miljön. 
Prenumerera på innehåll