Arbetsmiljö

Spagettidiagram

Appen Spaghettidiagram hjälper dig kartlägga förflyttningarna under en arbetsprocess. Lägger dina operatörer mer tid på att förflytta sig än att skapa värde? Hur många kilometer går operatören varje dag för att hämta material och verktyg? Hur ser rörelsemönstret ut på en arbetsplats?

Ett spagettidiagram ger en visuell bild av alla förflyttningar och aktiviteter. Genom att kartlägga nuläget skapas en plattform för framtida förbättringar. Eftersom det blir väldigt visuellt hur man går skapas delaktighet i arbetet med att ta fram förbättringar.

Systematiskt Arbetsmiljöarbete

Hur står det till med ert Systematiska Arbetsmiljöarbete? Är det något ni hanterar med vänster hand? Eller följer ni kanske föreskriftens bestämmelser med minsta möjliga resursinsats – ser det som en ren kostnad?

Aktivt arbetsmiljöarbete är viktigt för att skapa tillförlitlig produktion och få friska, motiverade medarbetare. Varför inte göra SAM till ett strategiskt verktyg för att skapa engagemang kring förbättringsarbetet?

Assist.nu har utvecklat en speciellt anpassad kurs i Systematiskt Arbetsmiljöarbete enligt Aha-metoden

Arbetsanpassad Ventilation

Vid manuella bearbetningsprocesser som svetsning, slipning etc med svåra luftföroreningar som kvartsdamm, svetsrök, isocyanat etc går det normalt inte att kapsla in källan. Ventilationskonsulter tillgriper ofta punktutsug som lösning. Dessa är sällan tillräckligt effektiva för att operatören skall kunna undvika andningsmask eller för att inte omgivande arbetsplatser skall bli utsatta för förorening. 

Assist.nu har utvecklat ett koncept att styra föroreningars spridning ”Arbetsanpassad Ventilation” som möjliggör att även svårt förorenande arbeten kan utföras utan att störa omgivningen. Rätt använt kan man också slippa personligt skydd, minska filterkostnader och även minska utsläppen till yttre miljön. 
Prenumerera på innehåll