Arbetsplatsutformning

Arbetsplatsutformning

Ergonomisk design av arbetsplatser, verktyg och system är nödvändigt men inte tillräckligt för att få en rationell produktion. Därutöver krävs att arbetsplatserna är anpassade till önskat produktionsupplägg och att brukarna vill och kan använda arbetsplatser, utrustning och skydd på tänkt sätt.

Assist.nu hjälper er och lär er att skapa de fysiska förutsättningarna för rationell produktion i samverkan med era produktinstekniker och berörda operatörer.

Prenumerera på innehåll