Leankartläggning

Spagettidiagram

Appen Spaghettidiagram hjälper dig kartlägga förflyttningarna under en arbetsprocess. Lägger dina operatörer mer tid på att förflytta sig än att skapa värde? Hur många kilometer går operatören varje dag för att hämta material och verktyg? Hur ser rörelsemönstret ut på en arbetsplats?

Ett spagettidiagram ger en visuell bild av alla förflyttningar och aktiviteter. Genom att kartlägga nuläget skapas en plattform för framtida förbättringar. Eftersom det blir väldigt visuellt hur man går skapas delaktighet i arbetet med att ta fram förbättringar.

Stopptidsmätare

Denna app som Assist.nu utvecklat hjälper dig att effektivisera produktionen när frågan är: Varför levererar inte produktionen enligt plan? Någonting trasslar, men vad? Då kan ni samla fakta med denna enkla app till iPhone eller iPad.

Flödeskartläggning

En grundläggande princip för Lean är att optimera flödet för de olika processerna. Genom att kartlägga flödet av information och material får man nya glasögon och kan se verksamheten från det perspektiv som är mest intressant för kun­den. Flödeskart­läggningen kompletteras lämpligen med en analys av hur flödet kan förbättras.

Ta tempen på din produktion!

Hur effektiv är er produktion? – Vad är stragiskt för er just nu?

Ni får ett snabbt svar på hur utvecklings- och förbättringsinsatser ska inriktas för ännu effektivare produktion!

Leanrevision

Lean production är inte ett projekt som genomförs och så är det klart. Det är ett sätt att leva – en livsresa för en organisation. Det gäller oberoende om man producerar produkter eller tjänster, administrerar eller produktutvecklar. Var är ni på er leanresa? Står ni och stampar eller går det för fort? Är era nuvarande planer verkligen de rätta? Behöver ni ny inspiration och nya mål?

Med ögon utifrån kan Assist.nu se på ert läge, ge er nya infallsvinklar och utmana er att ta nya tag. 

Prenumerera på innehåll