Målstyrning / Nyckeltal

Målstyrande med nyckeltal

Det som mäts blir gjort! Mål som utmanar motiverar. Självuppsatta mål ger delaktighet. Uppföljning av mål ger lärande. Uppnådda mål tillfredsställer. När uppsatta mål överträffas blir förbättringsarbetet meningsfullt. Att få styra verksamheten ger engagemang.

Men felaktiga mål styr fel. Icke accepterade mål frustrerar. Diffusa eller för många mål förvirrar.

Målstyrning är ett kraftfullt ledningsredskap rätt anpassat och använt. Har ni de rätta målen nyckeltalen och metoderna?

Prenumerera på innehåll