Ordning & Reda / 5S

Fem steg till Ordning & Reda: 5S

Hur är ordningen hos er? Har var sak sin plats? Är verktygens och arbetsmaterialets platser väl utmärkta? De mest frekventa närmast till hands? Inga onödiga bra-att-ha-prylar i förråden. Skrot och överblivet material återvinns kontinuerligt. Inga sladdar och slangar på golvet att snava över. Datorer och pärmar är syste­ma­tiserade och lätta att hitta i. Fungerande städrutiner som alla deltar i? Ständig förbättring av rutinerna?

Den etablerade metoden för att skapa och upprätthålla ordning och reda är ”5S”.

Att börja jobba med 5S kan samtidigt vara ett utmärkt tillfälle för ledningen att öva leant ledarskap och medarbetaran att öva sig i förbättringsarbete. 

Prenumerera på innehåll