Organisationsutveckling

Production Process Reengineering

Ibland räcker det inte med att förbättra i små steg utan det krävs större radikala förändringar. Man behöver organisera om för att effektivisera och skapa nya möjligheter, gå från en funktionell organisation till en processinriktad, införa ny teknik som ställer nya krav på organisationen eller man behöver helt enkelt stöpa om verksamheten för att kostymen blivit för stor eller för liten.

Behovet och ambitionerna kan vara stora men riskerna är också stora. Omorganisationen kan blir en kraftig störning för produktionen och skapa otrygghet och minskad arbetsvilja hos personalen. Organisationsförändring måste göras målinriktat med stor delaktighet och öppenhet.

Assist.nu har under åren stött åtskilliga företag i sådana förändringsprocesser och vi delar gärna med oss av våra erfarenheter om ni står inför utmaningen att göra en större förändring på ett smidigt sätt.

Prenumerera på innehåll