Säkerhet

FMEA

FMEA (Failure Mode and Effect Analysis eller Analys av felorsak och dess verkningar) har blivit industristandard för att göra djupare riskanalyser. Trots att det är väl känt hur man gör, fastnar många i oändliga loopar och blir aldrig färdiga. Det svåra med FMEA är att gå lagom djupt för att  inom rimlig tid hitta de värsta felen och få relevanta åtgärder genomförda.

Assist.nu kan hjälpa er att snabbt göra en lagom djup analys och samtidigt lära er metodiken. På köpet får ni utvecklade mallar och rutiner för ert fortsatta FMEA-arbete.

Olycks- och haveriutredning

Varje olycka är en källa till ny kunskap och värdefull erfarenhet som inte får förspillas. Då blir ju olyckan total. 

Allt för många tillbud, olyckshändelser och t.o.m. haverier rapporteras och utreds troskyldigt för att sedan bara bli en siffra i statistiken. Mänskliga tragedier och ekonomiska förluster till ingen nytta – vilket slöseri med värdefull kunskap och möjligheter till förbättring!

Genom professionell haveriutredning kan konstruktioner, system, hjälpmedel, rutiner och arbetssätt förbättras och framtida olyckor och haverier förhindras.

Risk- och säkerhetsanalys

Genom ett systematiskt arbete med säkerhetshöjande åtgärder – både tekniska och organisatoriska – kan såväl leverans- som kvalitetsstörningar undvikas och personolyckor elimineras. 

Hög tillförlitlighet i maskinutrustning och produktionssystem är en nödvändighet både för att få nöjda kunder och positiva medarbetare.

Tillförlitlig teknik är en grundläggande princip i Lean produktion.

Prenumerera på innehåll