Säkerhet

FMEA

FMEA (Failure Mode and Effect Analysis eller Analys av felorsak och dess verkningar) har blivit industristandard för att göra djupare riskanalyser. Trots att det är väl känt hur man gör, fastnar många i oändliga loopar och blir aldrig färdiga. Det svåra med FMEA är att gå lagom djupt för att  inom rimlig tid hitta de värsta felen och få relevanta åtgärder genomförda.

Assist.nu kan hjälpa er att snabbt göra en lagom djup analys och samtidigt lära er metodiken. På köpet får ni utvecklade mallar och rutiner för ert fortsatta FMEA-arbete.

Prenumerera på innehåll