Duroc Engineering AB

Ort: 
Luleå
Verksamhet: 
Ytbeläggning av axlar, hjul mm genom laser- och plasmasprutning.
Uppdrag till Assist: 
Att stödja Duroc Engineering att bygga upp och utveckla en modern och effektiv produktion vid de nya verkstäderna i Luleå med utgångspunkt från Lean-principer

Assist.nu har stött uppbygnaden av der nya Duroc Engineering sedan 2010. I ett första steg flyttades den verksamhet man hade i Umeå och sammanfördes med den befintliga i Luleå i nya lokaler. Assist bidrog framför allt med utarbetandet av en rationell layout med effektiva flöden utifrån Leanprinciper och med olika scenarier för hur produktionen succesivt skulle kunna utvecklas. I en andra etapp stödjer Assist utformningen och planeringen av en helt ny produktionsavdelning för ytbeläggning av stora och tunga objekt.