Duroc Rail AB

Ort: 
Luleå
Verksamhet: 
Underhåll av järnvägshjul till olika järnvägsoperatörer
Uppdrag till Assist: 
Stödja uppbyggnaden av en ny rationell verkstad för underhåll av järnvägshjul.

Assist.nu stödjer sedan hösten 2011 arbetet med planering och uppbyggnad av den ny verkstad för underhåll av järnvägshjul. Fokus har hittills legat på analys av olika layoutalternativ, analys av olika flödesscenarier, liksom på att ta fram ett antal lean-baserade tumregler för styrningen av flödet.