ebm-papst

Ort: 
Järfälla och Skinnskatteberg
Verksamhet: 
Från lagret i Stockholm säljer och distribuerar man ventilationsprodukter till hela Norden. Här sker montering och packning medan detaljtillverkningen sker i Skinnskatteberg. Verksamheten växer och behovet av effektivisering har blivit akut.
Uppdrag till Assist: 
Effektivisera lagerlogistiken och införa lean produktion. Ordning och Reda genom 5S.

Under vintern 2011 fick Assist.nu uppdraget att kartlägga flödena och analyserade verksamheten ur ett lean-perspektiv. Alternativa layoutförslag utarbetades i workshopar med personal och ledning. En modell i skala 1:100 över lagret byggdes för att skapa delaktighet i utvecklingsprocessen. Ett utvecklingsprogram utarbetats. 

Under hösten 2011 har Assist.nu genomfört leanspel, först med ledningsgruppen och sedan med samtlig personal i Järfälla och Skinnskatteberg för att skapa förståelse för potentialen i leanmetoder. Assist.nu stödjer löpande företaget i införandet av Lean. Vi har börjat med "Ordning & Reda med 5S-metodik" på båda driftsplatserna.