Enhetschef Robert Berg vid Studsvik Nuclear

Flyt, tydlighet och växtkraft

"Assist har på ett mycket tydligt sätt påvisat de möjligheter som finns i våra produktionsanläggningar genom en noggrann kartläggning av produktionens materialflöden och processer. De hade rollen som våra ledsagare i det förändringsarbete som krävdes för att kunna uppnå bättre flyt, tydlighet och växtkraft.

Jag hade som projektledare för verksamhetsutvecklingsprojektet ett mycket tätt och förtroendefullt samarbete med konsulterna från Assist. De arbetade både som rådgivare genom att ge oss verktygen för genomförandet och som coacher åt våra produktionsledare och produktionschef. De har även varit med och utbildat vår produktionspersonal i många av de vedertagna metoder som finns för produktionsutveckling på ett pedagogiskt och lättbegripligt sätt."

 

Robert Berg

Enhetschef Studsvik Nuclear AB, Nyköping