Equmeniakyrkan: Business Coaching

Ort: 
Ryssland
Verksamhet: 
Småföretag i Ryssland i olika branscher
Uppdrag till Assist: 
Projektledarskap för Business Coaching-programmet: Rekrytera svenska coacher, starta nya projekt, arrangera studiebesök i Sverige, hålla seminarier i Ryssland, utvärdera projekten.

Business Coaching-programmet är ett samarbete mellan Equmeninakyrkan i Sverige, the "Russian Church of Evangelical Christian Faith" i Ryssland och sedan hösten 2014 även the "Evangelical Covenent Church" i USA. Målgruppen är entreprenörer med drogmissbruksbakgrund som startat småföretag efter att de blivit fria från droger i kyrkans behandlingshem. Syftet är att stödja dem i att utveckla sina företag och även kunna anställa fler fd drogmissbrukare eller andra utsatta personer. Långsiktigt är förhoppningen att de i samverkan med sund verksamhet skall påverka lokalsamhället och afffärskulturen i positiv riktning.

Projekten inom programmet är treåriga och berör affärsutveckling, personalutveckling, produktionsutveckling och ledarskapsutveckling. Erfarana svenska och amerikanska företagare ställer upp volontärt som coacher och möter sina 2-4 adepter minst två gånger om året. Proejekten börjar med en veckas "Ögonöppnande studieresa" i Sverige där coacher och adepter tillsammans gör företagsbesök och utvecklingsplaner. 

Programmet startade 2010 och fyra projekt har hitintills startats i Asbest, Ekaterinburg/Revda, Perm och Omsk och berört 30 företagare.

Läs mer på bloggen: coachningiryssland.wordpress.com