Eskilstuna Energi och Miljö AB

Ort: 
Eskilstuna
Verksamhet: 
Avfallshantering i Eskilstuna och samverkande kommuner. Servar också kommunen med fordon och fordonsunderhåll.
Uppdrag till Assist: 
Kartlägga alla processer i hela företaget som underlag för effektivisering av produktionen. Utforma säkerhetsledningssystem.

Uppdrag: Processkartläggning, säkerhetsledningssystem mm

Affärsområdet "Avfall och Transport" ansvarar för bl.a. insamling och behandling av hushålls- och verksamhetsavfall i Eskilstuna och tillhandahåller dessutom transporter, entreprenadmaskiner och en bilpool åt Eskilstuna kommun. Produktionen innefattar främst insamling och tömning av hushålls-, miljöfarligt och biologiskt avfall samt mottagning, sortering, behandling, försäljning, deponering eller vidareleverans av av­fallsmaterial. Transportsidan innefattar förutom åkeri- och entreprenadmaskin­verk­samhet också en underhållsverkstad för tunga fordon.

Under våren 2008 genomförde Assist.nu en kartläggning av processerna i hela affärsområdet "Avfall och Transport" genom intervjuer och studier av arbetet. Resultatet har legat till grund för en strategisk utvecklingsplan och utgör underlag för den fortlöpande effektiviseringen av logistik, organisation och arbetsmetoder inom affärsområdet.

Assist.nu har under 2009 utformat ett säkerhetsledningssystem för EEM och bistått i implementeringen.