Fabrikschef Sören Pettersson vid Westinghouse Electric

Ökad volym i kärnbränslefabriken, Västerås

"Assists arbetssätt där lyssnande, prestigelöst tänkande och delaktighet från alla medarbetare är grunden, parat med deras stora erfarenhet, har varit mycket värdefullt när vi bestämde flöden och layouter för att kunna dubbla volymerna. Ett annat mycket stort plus är deras arbetssätt att fysiskt i skala 1:50 bygga upp layouter och flöden. Detta möjliggör för många fler att verkligen förstå och sätta sig in i förändringen jämfört med traditionella ritningar och 3D-animationer.

Hans Olsson och Torgny Veibäck vid Assist.nu stöttade oss under den period när vi la fast planer och riktlinjer hur vi skulle kunna öka vår tillverkningskapacitet från 300 ton till 600 t kärnbränsle per år inom befintliga väggar. Resan inleddes på allvar 2007 och nu 2011 är vi där!"

Sören Pettersson

Fabrikschef, Westinghouse Electric Sweden AB, Västerås