Hans Olsson

Hans Olsson - Teknik & Organisation AB, Luleå
 

olsson@assist.nu

 
  • Civilingenjör. KTH -maskin
  • Konsult på heltid sedan 1988
  • Olika utbildningar i projektledning och verksamhetsutveckling
   

 

1998 - Startar konsult-gruppen Assist.nu samt Teknik & Organisation AB

1987 - 1998 Startar Ifa produktionsutveckling AB. Delägare och seniorkonsult. Produktions-, arbetsplats- och organisationsutveckling. Metodutveckling kring projektledning och projektarbete

1980 - 1988 Forskare och lärare vid Luleå Tekniska Universitet. Tillämpad FoU i industrin kring arbetsmiljö, operatörsarbete och förändringsprocesser.

1974 - 1980 Forskare vid arbetsmiljölaboratoriet vid KTH. Tillämpad FoU kring arbetsmiljö och arbetsplatsutformning

 

 

Hans har mer än 25 års erfarenhet av utvecklings- och förändringsarbete i industrin. Han har som konsult stor erfarenhet från olika branscher. För processindustrin har han arbetat med operatörs- och processtyrningsfrågor, kontrollrumsutformning, logistikfrågor samt utveckling av nya lösningar för besvärliga arbeten och arbetsplatser. Elektronikindustri och verkstadsindustri är ett par andra branscher där han stött utvecklingen av förnyad organisation och införandet av metoder för Lean Production.

Hans har arbetat mycket med projektledningsfrågor och projektmetodik. I verksamhets- och organisationutveckling baserad på teamorganisation, layout och logistik för effektivare flöden och bättre samverkan kommer Hans analytiska och systematiska begåvning väl till pass. Hans är också duktig på utveckling av bra och effektiva arbetsplatser med standardiserat arbetssätt.

 

Teknik & Organisation AB - Luleå
 

Teknik & Organisation AB är specialiserat på att effektivisera produktionsutvecklings-processen genom att hjälpa företag med projektorganisation, projektledarskap, förändrings- och projekteringsmetodik.

Vi har utvecklat metoder och redskap för hur helheten teknik–organisation ska analyseras och utformas i olika typer av förändrings- och utvecklingsprojekt. Speciellt har vi intresserat oss för hur medarbetare ska engageras i förändringsarbetet för att åstadkomma bättre och effektivare resultat och samtidigt få ökad motivation, operatörs- och förändringskompetens.

Exempel på favorituppdrag är:

  • Stöd till projektledare eller delprojektledare i produktionsutvecklings- och investeringsprojekt
  • Stöd till verksamhetsutveckling (komma igång, vidga perspektivet, problemlösning, etc).
  • Utredning och utveckling av organisationen/befattningsstrukturen
  • Utveckling av layout, flöden och arbetsplatser
  • Processkartläggning och värdeflödesanalyser

Hans Olsson är VD och seniorkonsult vid Teknik & Organisation AB

   

Assist.nu
Teknik & Organisation AB
Gamla Hamngatan 7 
954 33 GAMMELSTAD

Telefon: 0703 106 931

e-mail: olsson@assist.nu

 

Karta

Javascript is required to view this map.