Hur flagga Rött när ca 10% är röd-grön-färgblinda?

Till vår stora glädje märker vi att allt fler använder visuella metoder för att återge läget i ett projekt eller för uppföljning mot nyckeltal. Tyvärr används oftast färgerna Röd, Gul, Grön och ca 10% av svenska män är röd-grön-färgblinda. Vi rekommenderar två möjliga lösningar:

1. Skriv in en stor bokstav R, Y, G (Red, Yellow, Green) i statussymbolen. Detta funkar bra på datorn men på en tavla måste varje färgad magnet märkas på något sätt.

2. Använd även former. För magneter kan man skriva ut symbolerna på papper, plasta in, klippa ut och klistra fast. Detta är det absolut bästa sättet och det underlättar avläsningen även för de med korrekt färgseende.

Slutligen rekommenderar vi även att färgen vit används i vissa fall. På ett pulsmöte anger varje grupp/avdelning hur man ligger till mot plan i varje projekt. Om man inte har någon input är det bra att sätta upp Vit som kvitto på att man har tagit ställning och vet att man inte ska ge input.