Inköps- och logistikchef Annika Solehav vid ebm-papst

Snabba resultat

Assist.nu har lärt ut teorier och metoder som genomsyrar Lean och sedan hjälpt oss omsätta dessa kunskaper till praktiska aktiviteter. Vi har tillsammans med Assist.nu arbetet med 5S och det har gett påfallande snabba och bra resultat. Resultaten märks både i verksamheten och i personalens delaktighet och engagemang. Vår Lean-resa har just börjat, men tack vare de resultat vi uppnått får vi ny energi att ta nästa steg mot en mer Lean verksamhet.

 

Annika Solehav

Inköps och logistikchef

ebm-papst