Mjölby kommun

Ort: 
Mjölby
Verksamhet: 
Kommunal service och utförarverksamhet.
Uppdrag till Assist: 
Effektivisering av olika service och utförarverksamheter.

Senaste uppdrag:

• IT-avdelningens verksamhet och lokalbehov (2007)

• Post- och Reproavdelningens arbetssätt och lokaldisponering (2003).

Tidigare också:

• Räddningstjänstens lokalisering och samverkansmöjligheter 

• Service och entreprenadkontorets organisation och lokaler

• Arbetssätt och lokalutformning för Dackeskolans Industriprogram, Elprogram och Fordonsprogram.