Ny medarbetare

Maud Veibäck har anställts på Assist.nu och erbjuder tjänster till framförallt socialförvaltningen på kommuner i Östergötland. Maud har tidigare arbetat som chef för äldreboenden, varit biståndshandläggning inom såvl SoL som LSS och under 7 år på Länsstyrelsen i Östergötland var hon inspektör av kommunernas äldreomsorg.