Senaste nytt

 • Per Ola Post är tillbaka!

  Per Ola Post är tillbaka som assist-konsult. Efter att i nästan 4 år ha arbetat för Husqvarna AB som intern Lean-konsult är Per Ola tillbaka på Assist.nu igen. Per Ola har främst arbetat med metoder för industrialisering, för att bygga in Lean-tänket redan i produkten.

 • Ny medarbetare

  Maud Veibäck har anställts på Assist.nu och erbjuder tjänster till framförallt socialförvaltningen på kommuner i Östergötland. Maud har tidigare arbetat som chef för äldreboenden, varit biståndshandläggning inom såvl SoL som LSS och under 7 år på Länsstyrelsen i Östergötland var hon inspektör av kommunernas äldreomsorg. 

 • Business Coaching i ny fas

  De företagare som fått coachning i Ryssland får sedan våren 2018 utbildning av Assist.nu i coachning för att själva bli coacher för andra fd drogmissbrukare som driver företag i Ryssland. Ny rysk projektledare är Aleksandr Dorofeev från Pavoralsk. Projektet Business Coaching har sedan 9 år drivits av Torgny Veibäck på uppdrag av Equmeniakyrkan i Sverige och Evangeliska kyrkan i Ryssland.

 • Fem dagars grundkurs i lean.

  För tredje året har Assist.nu gett en grundkurs i lean produktion/administration i Tranås Utbildningscenters utbildning av löneadminstratörer. Kursen innehåller både teori och praktiska övningar bl.a ett leanspel, liksom studiebesök hos en relevant organisation. Vi anpassar gärna denna kurs till ert situation och behov.

 • Business Coaching i Ryssland

  Nu är 4:e projektet igång! Denna gång i Omsk i Ryssland. Torgny Veibäck är svensk projektledare. Det handlar om att svenska företagare, och nu också amerikanska, blir coacher på volontärbasis för ryska entreprenörer med drogmissbruksbakgrund. De som blivit befriade från missbruket, startat ett nytt liv och visat att de har förutsättningar att driva ett framgångsrikt företag kan ingå i de treåriga projekten.

 • Sänkta blyblodvärden!

  Anrikningsverket i Zinkgruvan har nu fått ny ventilation designad av Assist.nu. En uppföljning av resultatet visar att de önskade luftrörelserna uppnåtts och att luftkvaliteten har blivit just så bra som vi hoppats. Att de regelbundet uppmätta blyvärdena i blodet hos personalen tydligt har sänkts är bevis på att denna stora satsning är lyckad.

 • 50 åtgärdsförslag

  Boliden Bergsöe i Landskrona har anlitat Assist.nu att analysera den diffusa dammspridning från blybatteriåtervinningen och blysmältverket. Det resulterade i ett smörgåsbord med över femtio olika förslag på åtgärder att jobba på.

 • Utbildning i att sätta mål

  Alla chefer i Tranås kommun fick under en dag verktyg och träning i att göra målkedjor och formulera tydliga, enkla, mätbara och utmanande mål som bättre uppfyller kommunens övergripande mål. För några år sedan bestämde sig politikerna i Tranås för ett tufft och tydligt övergripande mål: "att växa till 20000 invånare till 2025". Dessutom införde man Balanserade Styrkort för att följa upp att alla kommunens verksamheter arbetar mot det målet.

 • Effektivisera förrådsarbete

  Hur kan vi serva våra kunder bättre och samtidigt bli effektivare? Zinkgruvan Mining AB anlitar Assist.nu att kartlägga befintlig förråds- och inköpshantering och förslå vägar att effektivisera arbetet. Man hanterar ca 7000 artiklar i sina förråd. Det är både förbrukningsmaterial, förnödenheter och reservdelar som behövs såväl under som ovan jord.

 • Hur flagga Rött när ca 10% är röd-grön-färgblinda?

  Till vår stora glädje märker vi att allt fler använder visuella metoder för att återge läget i ett projekt eller för uppföljning mot nyckeltal. Tyvärr används oftast färgerna Röd, Gul, Grön och ca 10% av svenska män är röd-grön-färgblinda. Vi rekommenderar två möjliga lösningar:

  1.