Senaste nytt

 • Arbetsanpassad ventilation i Zinkgruvan

  Assist.nu har analyserat luftmiljön och gett förslag till hur den befintliga anläggningen skall byggas om. Luftmiljön i anrikningsverket i Zinkgruvan skall bli bättre och ventilationseffektiveteten mycket högre med den förnyade ventilationsanläggningen. 

 • Vi hjälper legotillverkare med materialflödesoptimering

  Att vara legotillverkare i Sverige innebär att man måste leva i hård konkurrens. Mycket material köps idag från så kallade lågkostnadsländer. Möjligheten för svenska leverantörer att konkurrera är att ge kortare leveranstider, högre leveransprecision och därmed lägre totalkostnad trots att styckpriset är högre. För att klara detta krävs optimerade materialflöden.

 • Motala Verkstad får hjälp med VFA och SMED

  Assist.nu har genomfört 2 stycken 2-dagars seminarier med fokus på Värdeflödesanalys (VFA) och Ställtidsreduktion (SMED). Genom att blanda teori med praktik har kunden snabbt fått både kunskap och färdighet och därmed kunnat fortsätta att genomföra flera liknande projekt. Vinsten med seminariet blir alltså dubbelt; de under seminariet hittade och genomförda förbättringarna samt färdigheter i arbetssättet för att själva kunna hitta och genomföra framtida förbättringar.

 • Debatt om Lean i Ny Teknik

  Läs vår insändare om lean i vården. Maciej Zarembas artikelserie i DN var dubbelt upprörande. Så vi skrev en insndare som Ny Teknik tog in. Kommentera gärna! Ursprungligen var texten längre. Läs gärna den också.

 • Vi hjälper Returpack

  Assist.nu har blivit ombedda att hjälpa Returpack i Norrköping med deras Leanresa. Joakim Öfwerström, Supply Chain Manager på Returpack har själv ett förflutet på Toyota och har där lärt sig vikten av att ibland ta in fräscha ögon utifrån för att peka på det man blivit hemmablind för och/eller låta en annan röst säga det de egna medarbetarna hört så många gånger.

 • Lyckat Leanarbete i Köping har gett nya uppdrag i Oslo

  Assist.nu har under vintern genomfört ett större Leanarbete på YaraPraxairs nya anläggning i Köping. Målet har varit att skapa en effektiv verksamhet som ska ge kunderna bästa möjliga service och kvalitet. YaraPraxair har varit så nöjda med detta att Assist.nu jobbar med ett liknande Leanprojekt på YaraPraxairs anläggning i Oslo. 

 • Business Coaching i Ryssland

  Nu startar vi en ny omgång! Småföretagare i Ryssland coachas av erfarna svenska företagare. Assist.nu är projektledare. Equmeniakyrkan driver projektet sedan 2010 tillsammans med  Evangeliska Kyrkan i Ryssland. Före detta drogmissbrukare som startat eget företag får stöd att utveckla sig som företagare, anställa fler befriade drogberoende och förhoppningsvis på lång sikt påverka det ryska lokalsamhället.

 • Sex 5S senaste tiden!

  Assist.nu har uppdrag från sex olika företag att hjälpa dem med att få ordning och reda genom 5S-metodik. Exemplvis har Sura Magnets i Söderköping kört i gång på bred front i hela företaget med ambitionen att nå 3S till semestern och 5S under 2012. Andra företag vi stöttar med 5S-införande är ebm-papst anläggningar både i Järfälla och Skinnskatteberg, YaraPraxair i Köping och Oslo samt Keycast i Ljungby. 

 • Nya Dragspelet en succé

  Vi har förnyat vårt leanspel som vi kallar "Dragspelet". Pedagogiskt och roligt visar det skillanden mellan "Tryck" och "Drag", satsstorlekens betydelse, potentialen i förbättringsarbete och inte minst ger det förståelse för lean tänkande, produktionsekonomi och termer. Nu har vi kört det nya spelet på ett antal företag som ger det högt betyg.