Senaste nytt

 • Varför syradoft i labbet?

  Med en snabb utredning kartlade Assist.nu luftrörelserna i laboratoriet och kemrummet vid Zinkgruvan Mineral för att lösa ett akut problem med oförklarlig svavelsyraspridning från kemrummet till laboratoriet. Med fakta på bordet kunde man direkt göra en kortsiktig lösning för att sedan gå till grunden med problemet.

 • Effektivisera förrådsarbete

  Hur kan vi serva våra kunder bättre och samtidigt bli effektivare? Zinkgruvan Mining AB anlitar Assist.nu att kartlägga befintlig förråds- och inköpshantering och förslå vägar att effektivisera arbetet. Man hanterar ca 7000 artiklar i sina förråd. Det är både förbrukningsmaterial, förnödenheter och reservdelar som behövs såväl under som ovan jord.

 • Hur flagga Rött när ca 10% är röd-grön-färgblinda?

  Till vår stora glädje märker vi att allt fler använder visuella metoder för att återge läget i ett projekt eller för uppföljning mot nyckeltal. Tyvärr används oftast färgerna Röd, Gul, Grön och ca 10% av svenska män är röd-grön-färgblinda. Vi rekommenderar två möjliga lösningar:

  1.

 • Appar för Lean-arbetet

  Nu finns Stopptidsmätning på iPhone och Spagettidiagram på iPad! Ladda hem dem på App Store! Sök efter Assist.nu.

  Vi saknade en enkel och effektiv stopptidsmätare på svenska så nu har vi gjort en. Funkar även på iPad.

 • Arbetsanpassad ventilation i Zinkgruvan

  Assist.nu har analyserat luftmiljön och gett förslag till hur den befintliga anläggningen skall byggas om. Luftmiljön i anrikningsverket i Zinkgruvan skall bli bättre och ventilationseffektiveteten mycket högre med den förnyade ventilationsanläggningen. 

 • Vi hjälper legotillverkare med materialflödesoptimering

  Att vara legotillverkare i Sverige innebär att man måste leva i hård konkurrens. Mycket material köps idag från så kallade lågkostnadsländer. Möjligheten för svenska leverantörer att konkurrera är att ge kortare leveranstider, högre leveransprecision och därmed lägre totalkostnad trots att styckpriset är högre. För att klara detta krävs optimerade materialflöden.

 • Motala Verkstad får hjälp med VFA och SMED

  Assist.nu har genomfört 2 stycken 2-dagars seminarier med fokus på Värdeflödesanalys (VFA) och Ställtidsreduktion (SMED). Genom att blanda teori med praktik har kunden snabbt fått både kunskap och färdighet och därmed kunnat fortsätta att genomföra flera liknande projekt. Vinsten med seminariet blir alltså dubbelt; de under seminariet hittade och genomförda förbättringarna samt färdigheter i arbetssättet för att själva kunna hitta och genomföra framtida förbättringar.

 • Debatt om Lean i Ny Teknik

  Läs vår insändare om lean i vården. Maciej Zarembas artikelserie i DN var dubbelt upprörande. Så vi skrev en insndare som Ny Teknik tog in. Kommentera gärna! Ursprungligen var texten längre. Läs gärna den också.

 • Vi hjälper Returpack

  Assist.nu har blivit ombedda att hjälpa Returpack i Norrköping med deras Leanresa. Joakim Öfwerström, Supply Chain Manager på Returpack har själv ett förflutet på Toyota och har där lärt sig vikten av att ibland ta in fräscha ögon utifrån för att peka på det man blivit hemmablind för och/eller låta en annan röst säga det de egna medarbetarna hört så många gånger.

 • Lyckat Leanarbete i Köping har gett nya uppdrag i Oslo

  Assist.nu har under vintern genomfört ett större Leanarbete på YaraPraxairs nya anläggning i Köping. Målet har varit att skapa en effektiv verksamhet som ska ge kunderna bästa möjliga service och kvalitet. YaraPraxair har varit så nöjda med detta att Assist.nu jobbar med ett liknande Leanprojekt på YaraPraxairs anläggning i Oslo.