Outokumpu Stainless AB

Ort: 
Torshälla
Verksamhet: 
Valsning och efterbearbetning av rostfria tunna breda band.
Uppdrag till Assist: 
Utveckling av säkerhetsarbetet

Assist.nu har under många år utfört uppdrag åt Outokumpu i Torshälla. Det handlar framförallt om löpande stöd till säkerhetsarbetet samt med Riskanalyser och CE-märkning på olika avdelningar. Assist.nu har bl.a. utvecklat system för ”bryt- och lås” samt system för periodiskt till­synsarbete av säkerhetskritiska anläggningsdelar. 

Assist.nu har uppdraget att fortlöpande utveckla säkerheten och utarbetar rutiner och instruktioner åt olika avdelningar.

Vid utbygganden av den senaste tunnplåtslinjen (linje 55) fick Assist.nu uppdraget att utforma syningsarbetsplatsen. För att säkerställa en funktionell utformnig av det kritiska kontrollarbetet byggde vi en pappmodell i full skala av hela syningsarbetsplatsen för att kunna simulera alla kritiska arbetsmoment tillsammans med operatörerna.