Ett urval referenser

Här listas ett urval referenser från de senaste åren. Klicka på företagsnamnet för djupare information.
Toyota Material Handling/BT-Products Mjölby
Verksamhet: Toyota/BT tillverkar elektriska drivna truckar för all slags materialhantering.
Uppdrag till Assist: Utbildning i och stöd av TPS: Lean produktion och Lean administration
Tranås Utbildningscenter Linköping
Verksamhet: Utbildning av Löneadministratörer bl.a.
Uppdrag till Assist: Grundutbildning i Lean administration
Leanutbildning
Equmeniakyrkan: Business Coaching Ryssland
Verksamhet: Småföretag i Ryssland i olika branscher
Uppdrag till Assist: Projektledarskap för Business Coaching-programmet: Rekrytera svenska coacher, starta nya projekt, arrangera studiebesök i Sverige, hålla seminarier i Ryssland, utvärdera projekten.
Östgöta Trädgårdshall Linköping
Verksamhet: Distribuerar blommor och grönt till butiker i Östergötland och omgivande landskap.
Uppdrag till Assist: Leankartläggning, Layoutoptimering och Ordning och Reda med 5S
Tranås Kommun Tranås
Verksamhet: Kommunal verksamhet
Uppdrag till Assist: Ge verktyg och träning i att göra målkedjor och utbildning i att sätta tydliga, enkla, mätbara och utmanande mål.
Målstyrning / Nyckeltal
Zinkgruvan Mining AB Zinkgruvan
Verksamhet: Bly, zink och koppargruva med kross och anrikningsverk. Ca 400 medarbetare.
Uppdrag till Assist: Arbetsanpassad ventilation i Anrikningsverk, laboratorier och kemikaliehanteringsrum. Effektivisering av förrådsarbetet. Flödeskartläggning.
Mjölby kommun Mjölby
Verksamhet: Kommunal service och utförarverksamhet.
Uppdrag till Assist: Effektivisering av olika service och utförarverksamheter.
Sura Magnets AB Söderköping
Verksamhet: Stor tillverkare av formsprutade magneter i både i automatiserade produktionsceller och traditionell tillverkning. Egen verktygsverkstad.
Uppdrag till Assist: Ordning och reda genom 5S i hela företaget. Introducera avvikelsehantering. Utveckla en ny layout inför flyttning till nya lokaler.
BAC Såg och Hyvleri Luleå
Verksamhet: Sågning och vidareförädling av träprodukter
Uppdrag till Assist: Projektledning för maskinsäkerhet i anläggningarna
Säkerhet
Duroc Rail AB Luleå
Verksamhet: Underhåll av järnvägshjul till olika järnvägsoperatörer
Uppdrag till Assist: Stödja uppbyggnaden av en ny rationell verkstad för underhåll av järnvägshjul.
YIT Kiruna
Verksamhet: Installationer för media med LKAB-gruvan som största kund. I verkstaden förbereds olika projekt och uppdrag genom tillkapning, svetsning, gängning etc av ca 70 medarbetare.
Uppdrag till Assist: Föreslå hur verkstaden kan anpassas för effektivare produktion, logistik och bättre arbetsmiljö.
Layoututveckling
YaraPraxair Köping, Oslo
Verksamhet: Fyller och distribuerar komprimerad gas på den nordiska marknaden. Anläggningen i Köping består av ca 20 personer, varav 7 arbetar i lager och fyllning.
Uppdrag till Assist: Sätta en bra Lean-grund för den nya anläggningen för att kunna hålla marknadens bästa kvalitet och effektivitet.
Stellana Laxå
Verksamhet: Tillverkare av polymerhjul till truckar mm.
Uppdrag till Assist: Radikal minskning av internkassationer. Förbättrad kvalitetsstyrning. Införande av förbättringsgrupper. Leanutbildning. FMEA på del av produktionsprocess.
ArjoHuntleigh Eslöv
Verksamhet: Konstruerar och tillverkar sjukhusutrustning.
Uppdrag till Assist: Leanrevision av produktionen. Utbildning av produktutvecklingsavdelningen i lean-metoder bl.a visuell projektstyrning.
Keycast stålgjuteri Ljungby
Verksamhet: Stålgjuteri med tunga fordonsindustrin som största kunder
Uppdrag till Assist: Stödja införande av Lean Produktion
Leankonsulting, Ordning & Reda / 5S
Carpenter Powder Products AB Torshälla
Verksamhet: Tillverkning av stålpulver
Uppdrag till Assist: Skapa förutsättningar för effektivare arbetssätt när verksamheten byggs ut för dubblad produktion.
Leankartläggning, Layoututveckling
ebm-papst Järfälla och Skinnskatteberg
Verksamhet: Från lagret i Stockholm säljer och distribuerar man ventilationsprodukter till hela Norden. Här sker montering och packning medan detaljtillverkningen sker i Skinnskatteberg. Verksamheten växer och behovet av effektivisering har blivit akut.
Uppdrag till Assist: Effektivisera lagerlogistiken och införa lean produktion. Ordning och Reda genom 5S.
Outokumpu Stainless AB Torshälla
Verksamhet: Valsning och efterbearbetning av rostfria tunna breda band.
Uppdrag till Assist: Utveckling av säkerhetsarbetet
Säkerhet, CE-märkning
Outokumpu Stainless AB Degerfors
Verksamhet: Valsning och efterbehandling av rostfri grovplåt.
Uppdrag till Assist: Förbättra säkerhet och arbetsmiljö, speciellt luftmiljön. Riskanalyser, CE-märkning
Arbetsmiljö, Säkerhet, CE-märkning
Eskilstuna Energi och Miljö AB Eskilstuna
Verksamhet: Avfallshantering i Eskilstuna och samverkande kommuner. Servar också kommunen med fordon och fordonsunderhåll.
Uppdrag till Assist: Kartlägga alla processer i hela företaget som underlag för effektivisering av produktionen. Utforma säkerhetsledningssystem.
Leankartläggning, Säkerhet
Westinghouse Electric Sweden AB Västerås
Verksamhet: Leverantör av bränsle till kärnkraftsindustrin.
Uppdrag till Assist: Stödja en successiv effektivisering av produktionen för dubblad produktion.
Studsvik Nuclear AB Nyköping
Verksamhet: Återvinner utrangerad kärnkraftsutrustning.
Uppdrag till Assist: Skapa flyt i produktionen
Duroc Engineering AB Luleå
Verksamhet: Ytbeläggning av axlar, hjul mm genom laser- och plasmasprutning.
Uppdrag till Assist: Att stödja Duroc Engineering att bygga upp och utveckla en modern och effektiv produktion vid de nya verkstäderna i Luleå med utgångspunkt från Lean-principer