Ett urval referenser

Här listas ett urval referenser från de senaste åren. Klicka på företagsnamnet för djupare information.
Toyota Material Handling/BT-Products Mjölby
Verksamhet: Toyota/BT tillverkar elektriska drivna truckar för all slags materialhantering.
Uppdrag till Assist: Utbildning i och stöd av TPS: Lean produktion och Lean administration
Tranås Utbildningscenter Linköping
Verksamhet: Utbildning av Löneadministratörer bl.a.
Uppdrag till Assist: Grundutbildning i Lean administration
Leanutbildning
Equmeniakyrkan: Business Coaching Ryssland
Verksamhet: Småföretag i Ryssland i olika branscher
Uppdrag till Assist: Projektledarskap för Business Coaching-programmet: Rekrytera svenska coacher, starta nya projekt, arrangera studiebesök i Sverige, hålla seminarier i Ryssland, utvärdera projekten.
Östgöta Trädgårdshall Linköping
Verksamhet: Distribuerar blommor och grönt till butiker i Östergötland och omgivande landskap.
Uppdrag till Assist: Leankartläggning, Layoutoptimering och Ordning och Reda med 5S
Tranås Kommun Tranås
Verksamhet: Kommunal verksamhet
Uppdrag till Assist: Ge verktyg och träning i att göra målkedjor och utbildning i att sätta tydliga, enkla, mätbara och utmanande mål.
Målstyrning / Nyckeltal
Zinkgruvan Mining AB Zinkgruvan
Verksamhet: Bly, zink och koppargruva med kross och anrikningsverk. Ca 400 medarbetare.
Uppdrag till Assist: Arbetsanpassad ventilation i Anrikningsverk, laboratorier och kemikaliehanteringsrum. Effektivisering av förrådsarbetet. Flödeskartläggning.
Sura Magnets AB Söderköping
Verksamhet: Stor tillverkare av formsprutade magneter i både i automatiserade produktionsceller och traditionell tillverkning. Egen verktygsverkstad.
Uppdrag till Assist: Ordning och reda genom 5S i hela företaget. Introducera avvikelsehantering. Utveckla en ny layout inför flyttning till nya lokaler.
YaraPraxair Köping, Oslo
Verksamhet: Fyller och distribuerar komprimerad gas på den nordiska marknaden. Anläggningen i Köping består av ca 20 personer, varav 7 arbetar i lager och fyllning.
Uppdrag till Assist: Sätta en bra Lean-grund för den nya anläggningen för att kunna hålla marknadens bästa kvalitet och effektivitet.
Stellana Laxå
Verksamhet: Tillverkare av polymerhjul till truckar mm.
Uppdrag till Assist: Radikal minskning av internkassationer. Förbättrad kvalitetsstyrning. Införande av förbättringsgrupper. Leanutbildning. FMEA på del av produktionsprocess.
ArjoHuntleigh Eslöv
Verksamhet: Konstruerar och tillverkar sjukhusutrustning.
Uppdrag till Assist: Leanrevision av produktionen. Utbildning av produktutvecklingsavdelningen i lean-metoder bl.a visuell projektstyrning.
Keycast stålgjuteri Ljungby
Verksamhet: Stålgjuteri med tunga fordonsindustrin som största kunder
Uppdrag till Assist: Stödja införande av Lean Produktion
Leankonsulting, Ordning & Reda / 5S
ebm-papst Järfälla och Skinnskatteberg
Verksamhet: Från lagret i Stockholm säljer och distribuerar man ventilationsprodukter till hela Norden. Här sker montering och packning medan detaljtillverkningen sker i Skinnskatteberg. Verksamheten växer och behovet av effektivisering har blivit akut.
Uppdrag till Assist: Effektivisera lagerlogistiken och införa lean produktion. Ordning och Reda genom 5S.
Outokumpu Stainless AB Degerfors
Verksamhet: Valsning och efterbehandling av rostfri grovplåt.
Uppdrag till Assist: Förbättra säkerhet och arbetsmiljö, speciellt luftmiljön. Riskanalyser, CE-märkning
Arbetsmiljö, Säkerhet, CE-märkning