Risk- och säkerhetsanalys

Genom ett systematiskt arbete med säkerhetshöjande åtgärder – både tekniska och organisatoriska – kan såväl leverans- som kvalitetsstörningar undvikas och personolyckor elimineras. Hög tillförlitlighet i maskinutrustning och produktionssystem är en nödvändighet både för att få nöjda kunder och positiva medarbetare.

Tillförlitlig teknik är en grundläggande princip i Lean produktion.

Arbetssäkerhetsanalys

Assist.nu har utvecklat en riskanalysmetod som numera blivit en etablerad standardmetod vid säkerhetsarbete – Arbetssäkerhetsanalys (ASA). Den bygger på att kombinera de två nyckelkompetenserna: Personalens genuina kunskap om produktionen och analysledarens förmåga till systematik och kreativitet.

Den av oss utvecklade ”Risktermometern” som säljs av Prevent, bygger på liknande teknik. Vid Systematiskt Arbetsmiljöarbete i normalt ”ofarlig” verksamhet kan den vara tillräcklig.

Metoderna stödjer medarbetarnas kompetensutveckling och ansvarstagande för tillförlitlighet och säkerhet i den egna produktionen. De är därför väl lämpade vid teamarbete och för Ständigt Förbättringsarbete med Förbättringsgrupper.

Riskanalys

”Hemmablindhet” gör det svårt att uppskatta riskerna i den egna verksamheten. Det är en stor fördel om en utomstående expert med ”ögon utifrån” kan leda riskanalysen. Assist.nu arbetar gärna tillsammans med Er för att systematiskt lokalisera risker, analysera de bakomliggande tekniska bristerna och organisatoriska svagheterna. Resultatet blir dels praktiska och genomförbara förslag till åtgärder som eliminerar grundorsaker till störningar och olyckor och dessutom säkerhetsmedvetna och förbättringsinriktade medarbetare.

Vi hjälper er också gärna att organisera ett genomtänkt effektivt säkerhetsarbete på företaget. 

Utbildning

Genom ”Lära genom att Göra” – metodiken utbildar vi såväl i ASA som i enklare riskanalysmetoder, CE-märkning och i Systematiskt Arbetsmiljöarbete (SAM). Vi gör det som internkurser hos företag som vill höja den egna kompetensen och få ett effektivare säkerhetsarbete.

 

Ladda ner som PDF
151,6 Säkerhet.pdf99.91 kB