Sänkta blyblodvärden!

Anrikningsverket i Zinkgruvan har nu fått ny ventilation designad av Assist.nu. En uppföljning av resultatet visar att de önskade luftrörelserna uppnåtts och att luftkvaliteten har blivit just så bra som vi hoppats. Att de regelbundet uppmätta blyvärdena i blodet hos personalen tydligt har sänkts är bevis på att denna stora satsning är lyckad.