Sales Manager Peter Lindblom, Stellana AB

Mycket bra grund för fortsatt Kaizen-resa

"Assist har genom sin gedigna praktiska erfarenhet gett oss en mycket bra grund för att fortsätta vår Kaizen-resa. Genom utbildningsinsatser inom bl.a. QC-tools och Leanspel har vi fått god förståelse för vad som krävs för att lyckas med denna resa. De nyvunna erfarenheterna har sedan tillämpats i flera projekt som med hjälp av coachning från Assist nått goda resultat."

Sales Manager Peter Lindblom, Stellana AB