Stopptidsmätare

Det normala enkla sättet att samla ihop data är att operatören skriver ner varje stopp på ett papper. Pappret samlas in varje dag och data sammanställs som ett beslutsunderlag för val av effektivaste åtgärd. Metoden kräver mycket arbete för sammanställningen av data. Det är också svårt att motivera operatören att skriva upp varje stopp vilket ger ofullständiga data.

I andra änden finns automatiska driftövervakningssystem. Dessa fungerar säkert bra men kostar multum. Dessutom behövs oftast inte kontinuerlig mätning utan det räcker att punktbevaka en delprocess under en dag eller en vecka.

Assist.nu har därför tagit fram en väldigt enkel app som fungerar på iPhone men även på iPad. Operatören trycker bara på Stoppa då maskinen stannar. När allt är OK igen trycker han Starta och väljer lämplig orsak till stoppet. Det går lätt att lägga till nya stoppanledningar. Då maskinen stängs av på ett planerat sätt kan man inaktivera maskinen i appen.

Data kan studeras direkt i appen som datatabell eller stapeldiagram. Genom en exportfunktion kan data skickas i formatet csv som mejl för vidare behandling i t ex PC eller Mac.

Denna app finns endast på svenska. Den är avsedd för operatören själv att använda.

Appen finns att ladda ner på App Store. Sök efter Assist.nu. Den kostar bara 27kr.