Sura Magnets AB

Ort: 
Söderköping
Verksamhet: 
Stor tillverkare av formsprutade magneter i både i automatiserade produktionsceller och traditionell tillverkning. Egen verktygsverkstad.
Uppdrag till Assist: 
Ordning och reda genom 5S i hela företaget. Introducera avvikelsehantering. Utveckla en ny layout inför flyttning till nya lokaler.

Under våren 2012 arbetade Assist med "ordning och reda" genom att introducera 5S-metodik. Enligt planen skall uppdraget slutföras under året.

I ett parallellt projekt introducerades "avvikelsehantering" med utgångspunkt i en av de automatiserade produktionscellerna. Assist stödjer arbetet fortgående med både metodik och praktisk problemlösning.

Inför en planerad flytt till större lokaler utarbetade Assist.nu under sommaren 2012 ett layoutförslag anpassad för lean produktion. Lösningarna processades fram tillsammans med personalen med hjälp av en modell av lokalerna i skala 1:50.