Systematiskt Arbetsmiljöarbete

Hur står det till med ert Systematiska Arbetsmiljöarbete? Är det något ni hanterar med vänster hand? Eller följer ni kanske föreskriftens bestämmelser med minsta möjliga resursinsats – ser det som en ren kostnad?

Aktivt arbetsmiljöarbete är viktigt för att skapa tillförlitlig produktion och få friska, motiverade medarbetare. Varför inte göra SAM till ett strategiskt verktyg för att skapa engagemang kring förbättringsarbetet?

Aktivt arbetsmiljöarbete är lönsamt

I TPS (Toyota Production System) står ”Säkerhet” som prioritet 1 före Miljö, Kvalitet och Ekonomi. Ett skäl är att närvaron är lika viktig som tillförlitlig teknik för att ge stabil störningsfri produktion. Om det förekommer skador och sjukfrånvaro är det naturligtvis också lönsamt att minska det slöseri med arbetskraft som sjukfrånvaro innebär.

Men även om sjukfrånvaron inte är alarmerande kan det vara lönsamt med ett proaktivt arbetsmiljöarbete eftersom arbetsmiljöåtgärder är motiverande och skapar positivt arbetsklimat. Alla signaler om att företaget bryr sig om sina medarbetare är hälsosamt och ger lojalitet. Det gör också företaget attraktivt på arbetsmarknaden vilket kan vara en nog så viktigt effekt.

Assiststöd

Flera av Assists konsulter har bakgrund som arbetsmiljöforskare och har en gedigen kunskap i arbetsmiljö- och säkerhetsfrågor. Vi ser arbetsmiljöarbete som en integrerad del av produktionsutvecklingen och förmedlar alltid denna syn i vårt konsultarbete. De metoder för säkerhets-, risk- och arbetsmiljöanalys som vi har utvecklat är speciellt anpassade för att engagera de berörda. Det ger inte bara bättre resultat utan också största möjliga påverkan på människors tänkande och engagemang. Detta arbetssätt brukade vi tidigare också undervisat om i utbildningen av Arbetsmiljöingenjörer.

Mot denna bakgrund har vi också utvecklat en speciellt anpassad kurs i Systematiskt Arbetsmiljöarbete. Kursen är upplagd enligt Aha-metoden med flera återkommande kurstillfällen under ett år. Kursen ger både grundläggande arbetsmiljökunskap och övning i riskanalys och förbättringsarbete. Vi arbetar tillsammans fram arbetsmiljöpolicy, rutiner och uppgiftsfördelning så de uppfyller föreskriftens krav men framförallt för att vara operativa i det vidare arbetet. Vi anpassar tillsammans erforderliga verktyg i form av blanketter, checklistor och tavlor för visuell kommunikation enligt lean. Man får öva sig både i att göra riskbedömningar och riktad arbetsmiljörond, grundorsaksanalys och handlingsplaner. En kursdag ägnas åt dokumentation, uppföljning och rapportering enligt myndighetskraven.

Efter genomförd kurs har ni ett fungerande Systematiskt arbetsmiljöarbete värt namnet!


Ladda ner som PDF
141,2 SAM.pdf111.5 kB