Ta tempen på din produktion!

Hur effektiv är er produktion? – Vad är stragiskt för er just nu?
Ni får ett snabbt svar på hur utvecklings- och förbättringsinsatser ska inriktas för ännu effektivare produktion!
Assist.nu kartlägger era förutsättningar att producera effektivt. Underökningen omfattar såväl verksamhetens stuktur, kultur och aktiviteter. 
Exempelvis:
  • Hur kundorienterade är ni?
  • Hur målstyrande är ni?
  • Finns dolt slöseri i verksamheten?
  • Kan genomflödet ökas?
  • Hur fungerar ordning och reda och standardiserat arbetssätt?
  • Kan kvalitetsarbetet bli effektivare?
  • Hur bra är ni på att bli bättre?
Hur går det till? 
En test genomförs normalt under en dags besök vid ert företag. 
Testet består av tre delar:
  • En strukturerad intervju med ledningen
  • En enkät till medarbetare
  • En bedömning av produktion/verksamhet av expert.
Resultatet av testet bearbetas och sammanfattas överskådligt i diagramform. Skriftliga slutsatser beskriver de viktigaste förbättringsområdena. Resultatet presenteras vid ett möte med ledningen i slutat av dagen. Detta kan också göras som ett separat seminarium med ledningsgruppen. Då kan slutsatserna utvecklas ytterligare, lämplig utvecklingsstrategi diskuteras och en handlingsplan skissas. 
 
Testet är lämpligt att göra inför en nysatsning på produktionsutvecklingen. Samtidigt som ni får en värdefull bild av er situation, lär ni känna Assist.nu som konsulter och kan få indikation om vi är en konsult ni kan vilja samarbeta med.
Vi kan göra testet till ett "inkilningspris".
 
Kontakta oss så berättar vi mer!
 
Ladda ner som PDF
017,4 EP test.pdf141.63 kB