Torgny Veibäck

Torgny Veibäck - Effektiv Produktion AB, Mjölby

 

veiback@assist.nu

 • Pedagogik, 20 poäng Stockholms Universitet 1971.
 • Tekn. Mag. Lärarhögskolan i Stockholm 1972
 • Civilingenjör. KTH-maskinkonstruktion 1973
 • M.Sc i Ergonomi/material-hantering. Birmingham University, England 1977
 • Verksamhetsutveckling, 20p Företagsekonomi vid Uppsala Universitet. 1999
 • Certifierad av PLAN/APICS i Supply Chain Management 2001
 • Årlig mentorsutbildning SMK 2001- 2010
 • Certifierad handledare i NFU 2002 (Naturlig församlingsutveckling) 
 • Utbilding i Vuxendialog, Bilda 2003
 • Utbildning i Kvalitetslednings-system, SIS Forum 2007
 • Konsult sedan 1983
   

1998 - Startar konsult-gruppen Assist.nu samt Effektiv Produktion AB

2001 - 2006 Utvecklingskonsulent på deltid inom Svenska Missionskyrkan i Östra Götaland.

1988 - 1998 Ifa produktionsutveckling AB. Delägare och seniorkonsult. Produktionsutveckling och förändringsarbete.

1983 - 1988 Ventarb Konsult, ägare och seniorkonsult. Arbetsanpassad ventilation och arbetsplatsutformning.

1981 - 1983 BT i Mjölby, gruppchef. Konstruktör av arbetsplatssystem och förarplatser.

1972 - 1980 Forskare vid Arbetsmiljölaboratoriet vid KTH. Arbetsmiljö och arbetsplatsutformning

Under studierna i England som inriktades på ergonomi och logistik, myntade Torgny begreppet "Samverkanslayout". Konceptet har sedan kommit till användning i många industrier för att skapa rationellt produktionsupplägg för teamarbete och "Lean produktion". Layoututveckling för helhetsgrepp på produktionen har ingått i de flesta större projekt Torgny arbetat med på senare år.


Under några år på 90-talet ledde Torgny ett forskningprojekt – "Förändringsarbete i praktiken" där olika delaktighetsskapande metoder utvecklades och utprovades för verkningsfull effektivisering av produktionen. Mänskliga beteenden/attityder påverkas genom en kombination av utbildning (som ger förståelse, fakta och motivation), processinriktad träning (som ger trygghet i att jag kan) och genom konkreta fysiska förändringarna (som underlättar rätt beteende). Lean koncept som "5S" och "Ständiga förbättringar", "Visuell daglig ledning" som Torgny hjälpt flera företag att införa, passar här väl in. Torgny har hitintills stött nio större tillverkande företag i Sveriga att radikalt lägga om sin produktion. Varje sådant projekt har pågått 1,5 - 3 år.

Torgny trivs också bra med att vara i utbildningstagen. Han har undervisat i produktions- och arbetsmiljöutveckling t.ex i arbetsmiljöingenjörsutbildningen och i Sidas kurser för produktionschefer och arbetsmiljöexperter från utvecklingsländer. Torgny är just nu projektledare för ett program för småföretagarutveckling i Ryssland – "Business Coaching".

Under ett antal år har Torgny också arbetat med församlingsutveckling åt Svenska Missionskyrkan. Han har medverkat till förnyelsearbete i drygt 20 församlingar.

Under åren som arbetsmiljöforskare utvecklade Torgny ett koncept för att designa specialventilation – "Arbetsanpassad Ventilation". Att utforma ventilation för arbetsplatser med mycket svåra luftmiljöproblem är fortfarande en av Torgnys specialiteter. Han drev en egen konsultfirma under 5 år inom området och utvecklade flera patenterade lösningar.

De senaste åren har Torgnys erfarenheter kommit till nytta som mentor/coach till chefer som är ansvariga för produktionsutveckling i sin verksamhet.

Effektiv Produktion AB - Mjölby
 Effektiv Produktion AB har specialiserat sig på att effektivisera produktionen genom effektiv logistik, teamarbete, rationella arbetsplatser och processinriktade planlösningar tillkomna med Lean-metoder. Vi vill stödja våra kunder att utvecklas vilket ibland kräver en stor medveten förändring och sedan genom ständig förbättring i små steg. I båda fallen krävs delaktighet och lärande.

Vi har under åren samlat och utvecklat allt bättre metoder och verktyg för detta. Genom de tekniska förändringarna kan också människors attityder förändras. Därför skall förändringsmetoderna vara processinriktade dvs de skall bygga på delaktighet, förtroende, erfarenhetslärande och växelverkan mellan teoretisk förståelse och praktiskt agerande. Exempel är vårt sätt att genom samtal med berörda kartlägga processerna, i workshops runt enkla skalmodeller utveckla layout och logistik eller genom leanspel skapa förståelse för grunderna för effektiv produktion.

Exempel på favorituppdrag är:

 • Analys av er produktionssituation för att hjälpa er att se hur ni strategiskt kan effektiviser den.
 • Utveckla layout och flöde för bättre samverkan i team och kunna få visuella kopplade flöden
 • Lära ut de grundläggande metoderna för Lean Produktion med ordning och reda, ständig förbättring, kvalitetsmetoder, standardiserat arbetssätt etc och hjälpa till att få dem använda i praktiken.
 • Stödja er i att införa visuell produktionsstyrning med anpassade mätetal
 • Processinriktad utbildning av produktions- och teamledare.
   

Assist.nu
Effektiv Produktion AB
Bockarpsvägenn 42
595 51 MJÖLBY

Telefon: 070 441 73 72


e-mail: veiback@assist.nu

 

       

 

Karta

Javascript is required to view this map.