Tranås Kommun

Ort: 
Tranås
Verksamhet: 
Kommunal verksamhet
Uppdrag till Assist: 
Ge verktyg och träning i att göra målkedjor och utbildning i att sätta tydliga, enkla, mätbara och utmanande mål.

Kommunen använder sig sedan flera år av sk Balanserade Styrkort för att följa upp att alla verksamheter styr mot kommunens övergripande mål. För att få bättre mål och styrning skräddarsydde assist.nu en utbildning för alla kommunens ca 75 chefer i att sätta mål som bättre uppfyller komunens övergripande mål och samtidigt är motiverande att arbeta med.