Utbildning i att sätta mål

Alla chefer i Tranås kommun fick under en dag verktyg och träning i att göra målkedjor och formulera tydliga, enkla, mätbara och utmanande mål som bättre uppfyller kommunens övergripande mål. För några år sedan bestämde sig politikerna i Tranås för ett tufft och tydligt övergripande mål: "att växa till 20000 invånare till 2025". Dessutom införde man Balanserade Styrkort för att följa upp att alla kommunens verksamheter arbetar mot det målet. Men det visade sig inte så lätt för de ansvariga att sätta bra mål. Assist.nu fick därför uppdraget att skräddarsy en utbildning för alla ansvariga i hur man sätter mål som styr rätt och dessutom är motiverande att arbeta med.