YIT

Ort: 
Kiruna
Verksamhet: 
Installationer för media med LKAB-gruvan som största kund. I verkstaden förbereds olika projekt och uppdrag genom tillkapning, svetsning, gängning etc av ca 70 medarbetare.
Uppdrag till Assist: 
Föreslå hur verkstaden kan anpassas för effektivare produktion, logistik och bättre arbetsmiljö.

Lokalen på ca 700kvm används både som förråd och mekanisk verkstad. Tre olika avdelningar av YIT använder den som bas medan huvudmängden arbete sker ute hos kund.

Efter en inledande kartläggning av verktadens olika funktioner utvecklade Assist ett första layoutförslag i form av en enkel modell i skala 1:50. Denna utvecklades i samverkan med ledning och personal i omgångar. Förslagen dokumenterades och kommenterades. Slutresultatet blev ett förslag till layout som omfattade både åtgärder på fastigheten, logistiken, utformning av arbetsplatser/lagerplatser och synpunkter på genomförandet. Vi tog även fram underlag för ekonomisk beräkning av investeringen.