Zinkgruvan Mining AB

Ort: 
Zinkgruvan
Verksamhet: 
Bly, zink och koppargruva med kross och anrikningsverk. Ca 400 medarbetare.
Uppdrag till Assist: 
Arbetsanpassad ventilation i Anrikningsverk, laboratorier och kemikaliehanteringsrum. Effektivisering av förrådsarbetet. Flödeskartläggning.

Anrikningsverkets ventilation: Kartläggning av luftrörelser och funktion på befintlig anläggning. Utarbeta förslag och upphandlingunderlag på ny ventilation både till Flottationshallen, manöver- och parsonalrum och ställverks och teknikrum. Stöd vid upphandling.

Ventialtion av Laboratorier och Kemrum: Kartläggning av befintlig ventilation och ge förslag till akuta och långsiktiga åtgärder.

Förrådshantering: Kartläggning av inköps- och förrådshanteringsprocesserna. Förslag till förbättring av servicegrad och effektivisering av rutiner och förslag på layoutmässig av förrådsverksamheten efter lean-filosofi. 

Flödeskartläggning: Metod för att övergripande kartlägga och dokumentara alla processflöden i hela företaget.