Aha-metoden

Aha-metoden

Har du kommit hem från en intressant kurs och känt att du lärt dig viktiga saker men inte vet hur du skall tillämpa kunskaperna? Eller har du mött oförstående och motstånd när du ville tillämpa de nya idéerna så det hela rann ut i sanden? Kompetens är att ha teoretisk kunskap, veta när och hur den skall tillämpas och lyckas tillämpa den.

Därför använder Assist.nu en processinriktad träningsmetod liknande den som framgångsrika idrottstränare använder. Genom återkommande korta utbildningspass befästs kunskaperna och blir till erfarenhet och upptäckarglädje. Varje träff innehåller avstämning, reflektion, teori och praktisk utmaning. Vi kallar det Aha-metoden.

Metodik

Metoden är generell: Man skall regelbundet utmanas att ta till sig nya arbetssätt, reflektera över hur det går och diskutera med läraren utifrån teori och beprövad erfarenhet vad som är strategiskt att göra i den aktuella situationen. Genom att regelbundet återkommande träffar blir det en process av lärande som befäster kunskaper till erfarenhetslärande.

Under tiden exempelvis produktionsledarna arbetar med sina ordinarie uppgifter ifrågasätter de produktionssituation. Man går ifrån två timmar varje månad och reflekterar tillsammans över sina produktionsproblem och utmaningar. I samtalet får de situationen belyst med teori och får nya tankar om hur de skall agera. Aha! De går tillbaks till jobbet och prövar de nya tankarna. Nästa gång reflekterar man över hur det gick.

Lämplig metod för aktörer i produktionen

Metoden är lämplig för utbildning av produktionsledare, teamledare, leansamordnare, leancoacher, förbättringsgruppsledare och andra som behöver ta till sig nya arbetssätt. Assist.nu hjälper igång med kompetensutvecklingen genom att leda träffarna till att börja med. Efterhand tar berörd chef över och leder kompetensutvecklingen med coachning av Assist.nu.