Avvikelse

Avvikelsehantering

Är ni mästare i att improvisera eller lär ni av misstagen? Verksamheten trasslar och man kan inte hålla det man lovat. En viktig princip i Lean-produktion är att hantera varje avvikelse som en källa till kunskap. En Toyota-lärare har sagt ”Med strukturerad avvikelsehantering i tre år så får du världens bästa kvalitet i din verksamhet”. Metodiken är utvecklad för tillverkning men fungerar lika bra för andra verksamheter.

Metodik

För att kunna lära sig av misstagen måste verksamheten ha ett strukturerat sätt att registrera och analysera alla avvikelser. Genom att involvera alla medarbetare och inte endast ett litet antal experter, sprids en med­vetenhet om vilka de vanliga avvikelserna är, vad dessa beror på och vad som är bästa lösningen. Visuell uppföljning och regelbundna konstruktiva tavelmöten ger alla i verksamheten både överblick över aktuellt läge och dessutom motivation och uppmuntran.

Assiststöd

Assist.nu visar och demonstrerar hur en systematisk avvikelsehantering kan gå till. Konkreta aktuella avvikelser används för att demonstrera i verksamheten hur man ska gå från avvikelse till förståelse av grundorsak, till införd lösning på kort och lång sikt.

Efter en kort introduktion för att skapa grundförståelse hjälper Assist er med att organisera avvikelsearbetet och få till det praktiska ute i verksamheten. På ca två dagar har vi tillsammans skapat ett upplägg med metoder för avvikelsehantering anpassad till era förutsättningar. Arbetssättet utvecklas och befästs sedan genom återkommande coachingbesök. Då kompletterar vi efter behov med utbildning i praktisk problemlösning exempelvis Kvalitetsstyrningsverktyg (QC-tools), Daglig ledning, Ständig Förbättring, etc.