Coachning för produktionsutvecklare

Coachning för produktionsutvecklare

Får du stöd av någon i att utveckla och att utvecklas? Någon initierad med ögon utifrån. En person med samma mål som du: ”Att du skall lyckas!”. En coach stödjer och ifrågasätter, frågar ut och agerar bollplank. Han måste vara kunnig och uppdaterad, trots att han frågar och lyssnar mer än ger råd. En coach måste vara erfaren och mogen, vara oberoende med hög integritet; inte vara för lik dig, inte för nära, men ändå kännas som en god vän som du prestigelöst kan tala med.

Syfte

Kravet på dig som produktionsansvarig är dubbelt: Leverera det din kund behöver och utveckla sättet att göra det på. Det unika med en coach från Assist.nu är fokuseringen på din roll som produktionsutvecklare: Att förbättra strategier och metodik för att du skall bli effektivare och nå längre i utvecklingsuppdraget. I den grad du själv vill kan stödet naturligtvis även omfatta dina andra roller inom produktionen, ditt ledarskap, din personliga utveckling, karriär osv.

Upplägg

Vi möts i avstressad miljö. Vi stämmer av läget både faktiskt och upplevelsemässigt – vad har hänt och hur känns det. Vi reflekterar gemensamt över den aktuella situationen. Därefter fördjupar vi oss i ett aktuellt område – antingen det tema som vi i förväg kommit överens om, eller fördjupar vi oss i det som är akut att ta i just nu. Träffen utmynnar i en konkret plan över vad som skall ske den närmsta tiden. Dessutom bestämmer vi tid och tema för nästa träff. Mellan träffarna kan vi ha telefon- och mailkontakt när så behövs.

En normal träff tar ca två timmar. Vi träffas med tre till sex veckors mellanrum. Det bör aldrig gå mer än åtta veckor mellan två träffar för att kontinuiteten skall kunna upprätthållas. Vi börjar med sex träffar till ett fast pris. Sedan stämmer vi av hur coachningen fungerar och kommer överens om och hur vi skall fortsätta.