Effektivare underhåll

Effektivare underhåll

Antag att du har två identiska maskiner. Plötsligt stannar den ena maskinen och en reparatör från underhållsavdelningen kommer och arbetar hårt hela natten för att maskinen ska kunna startas nästa morgon. Vilken person belönas; Reparatören eller den som gjort förebyggande underhåll på grannmaskinen som aldrig pajat?
Hur ska ni kunna ta er från ett läge med mest avhjälpande underhåll till ett läge med mest förebyggande underhåll? Hur ska dina stopptider minska? Lugn, vi hjälper er.

Syfte

Med ett effektivt underhåll minskas de oplanerade stoppen, dvs anläggningens tillgänglighet ökar. För att komma dit måste många saker lösas:

  • Den som sköter det förebyggande underhållet – inte främst den som gör en snabb oplanerad reparation – skall bli hjälte. Det kan ske bl.a. genom att mäta och synliggöra tillgängligheten och opanerade driftstoppen.
  • Det förebyggande underhållet ska baseras på maskinens behov för aktuell användning – Tillståndskontroll.
  • Reparationer och underhåll delas upp mellan operatör och reparatör.
  • Allt arbete ska vara standardiserat. Förebyggande underhåll som sker regelbundet efter schema kan standardiseras på en högre detaljnivå än avhjälpande underhåll. För avhjälpande underhåll bör vissa delar standardiseras, t ex kontroll efter reparation före driftsättning.
  • Vilka reservdelar som ska lagerhållas och i vilka mängder? Det styrs av erfarenhetsbaserad eller beräknad felfrekvens, allvarlighet då fel uppstår samt hur lättillgängliga reservdelarna är på marknaden.
  • Varje oplanerad händelse måste undvikas. När en oplanerad händelse har skett måste grundorsaken hittas för att en avhjälpande åtgärd ska göras, så att händelsen inte återupprepas. Lärandet ska inte stanna hos aktuell reparatör och operatör utan ska resultera i uppdaterat standardiserat arbetssätt.

Upplägg

Efter en inledande kartläggningen av nuläget och bestämning av önskeläget träffas vi återkommande ca en gång i månaden för att succesivt utveckla underhållet. Efter varje träff genomför och testar ni de insatser vi kommer överens om – kanske 10 gånger. Därefter ett återbesök per halvår för att fortsätta utmana och inspirera.

Vi arbetar tillsammans fram strukturen för Standardiserat arbetssätt, Schema för förebyggande underhåll, Insamling och visualisering av nyckeltal, Reservdelshanteringen etc. Vi coachar er i processen men ni utför det egentliga arbetet.