FMEA

FMEA

FMEA (Failure Mode and Effect Analysis eller Analys av felorsak och dess verkningar) har blivit industristandard för att göra djupare riskanalyser. Trots att det är väl känt hur man gör, fastnar många i oändliga loopar och blir aldrig färdiga. Det svåra med FMEA är att gå lagom djupt för att inom rimlig tid hitta de värsta felen och få relevanta åtgärder genomförda.
Assist.nu kan hjälpa er att snabbt göra en lagom djup analys och samtidigt lära er metodiken. På köpet får ni utvecklade mallar och rutiner för ert fortsatta FMEA-arbete.

Syfte

FMEA är ett av många verktyg för att genomföra en riskanalys. Målsättningen är att hitta och värdera de största riskerna med avseende på:

Hur ofta det sker
Effekter eller verkningar av felen
Hur lätt problemet kan upptäckas
FMEA måste alltid göras utifrån en utkikspunkt, till exempel vad händer i produktionen, vad händer hos kunderna, vad händer vid reparation och så vidare. När de största riskerna hittats ska åtgärder tas fram för att förebygga dessa.

Upplägg

Arbetet genomförs i en arbetsgrupp med personer som väl känner produkten/ processen/ projektet som ska analyseras, samt eventuella andra personer som ska läras upp inom metodiken. En arbetsgrupp på 4-6 personer är idealiskt. Assist.nu agerar som moderator, vilket innebär att vi först leder en översiktlig riskanalys för att hitta fokusområden. Därefter förklarar vi FMEA-metodiken innan vi varsamt lotsar arbetsgruppen genom själva analysen och sökandet efter åtgärder. Vi agerar både som mötesledare och sekreterare. Vi har med oss mallar för arbetet. Om kunden hellre vill använda egna mallar anpassar vi oss gärna till det.

När analysen är klar kommer arbetsgruppen ha en färdig analys med åtgärdsförslag. Dessutom har man även verktyg och färdigheter för att kunna göra kommande analyser på egen hand.

För en normal analys är det rimligt att anslå 6 halvdagar för arbetet, samt 2 timmar för presentation av resultatet för beslut om åtgärder.