Förbättringsarbete

QC-tools – Verktyg för kvalitetsstyrning

Vid avvikelsehantering, problemlösning, förbättringsarbete, under­hållsarbete etc. är det centralt att förstå grundorsaken till varför ett fel har uppstått. Hur ska man kunna lösa ett problem som man inte förstår? Vad är det som gör att det går snett?
Hur ska vi ändra kulturen från att endast fixa för stunden till att verkligen lära av felen? Det hjälper inte att läsa aldrig så pedago­giska böcker om ”De 7 kvalitetsverktygen”. Assist.nu:s praktiskt inriktade utbildning innebär en anpassning av verktygen till er verk­lighet och att man får ”lära genom att göra”.

Att leda förändring

Förändring är en alltid pågående process” heter det så vackert. Men hur är det hos er? Drar alla åt samma håll? Är riktning och takt den rätta? Har processen en tydlig ledning? Hur hanteras de motsträviga?

”Högsta ledningens tydliga stöd är avgörande för genomförandet” heter det ofta. Men vad innebär det? Ställer det andra krav på att leda förändringsprojekt än på att leda den dagliga verksamheten?

De som leder förändringsprojekt – små som stora – är naturligtvis nyckelpersoner för att intentionerna med förändringarna skall bli genomförda effektivt. Ge dem det stöd de behöver! Det blir mycket svårare att komma igen efter ett misslyckande.

Förbättringsgrupper

Handen på hjärtat, fungerar ert förbättringsarbete bra? Lyckas ni få med alla medarbetare i förbättringsarbetet eller är det bara några som tänker och genomför? Har ni svårt att förankra de förbättringar som behöver göras? Går förändringarna för långsamt?

Förbättringsgrupper är ett väl utprovat sätt att sprida engagemang, drivning och ansvar till de som jobbar i verksamheten.

Ständig Förbättring

Självklart gör Ni kontinuerligt förbättringar i er organisation. Men har ni systematiserat och prioriterat förbättringsarbetet eller sker det mer slumpmässigt? Har ni organiserat förbättringsarbetet efter moderna principer, eller har ni förslagslådan kvar? Använder ni er av enkla metoder eller gör ni det onödigt komplicerat? Handen på hjärtat: Utgör verkligen förbättringsarbetet ett strategiskt verktyg för er?

Ständig Förbättring –Kaizen– är livsnerven i Lean Production. Potentialen har visat sig vara enorm!

SMED – Korta ställtider

En grundläggande Lean-princip är att bara producera det kunderna behöver just nu utan att bygga upp lager eller producera i onödigt stora batcher.
Men om maskiner eller process måste ställas om mellan varje produkt/batch blir det dyrt om inte ställtiden är mycket kort.

Assist kan lära ut och hjälpa er att använda SMED-metodiken för att successivt korta era ställtider.